Utbildning inom följande område:

  • Ledarskap
  • Time managment
  • Sutdieteknik
  • Retorik
  • Livskarta
  • Äktenskap och samliv
  • Stresshantering och vardagsordning