Om Pavital Health Center

Pavital Health Center grundades 2006. Därefter har vår verksamhet vuxit och expanderas. Den har fått olika dimensioner och vingar och idag är vi inte enbart ett vårdsystem utan i stora drag sysslar vi med utbildning och kommunikation också.

Vi har både psyiater och psykologer som jobbar hos oss med bred erfarenhet och hög kompetens inom respektive område.
Dr Massoud Eftekhari är VD och medicinskt ansvarig läkare som också har egen hemsida --> www.dreftekhari.com
I övrigt kan du se våra tjänster i huvudmenyn.

Affärsidé

Att erbjuda privat och kvalitaiv vård

Vision

Skapa möjlighet för de klienter som inte villa söka vård inom den offentliga vården.

Värdegrund

Starkt kundfokus.
Ärlighet mot kunder och medarbetare.
Innovativt tänkande.