Pavital gör skillnad!

Bra och modern psykiatrisk vård reducerar klientens lidande och leder till acceptable livskvalité och återställer förlorade funktioner.
Vården är bra när klienten är nöjd med resultatet, vilket i sin tur kräver rätt diagnos, rätt behandling och varaktig förbättring.

Vi strävar efter att klienten ska vara delaktig och engagerad i sin behandlingsplan. Det kräver klientens kompletta följsamhet. Samtal med och bemötande av klienten ska grunda sig på professionalitet, öppenhet, tydlighet, ärlighet och ömsesidig respekt.

Vår arbetsfilosofi

  • Noggrann sjukdomshistoria
  • Bra bemötande
  • Patientens delaktighet i vårdplanen
  • Konsekvens och evidensvaserad vård
  • Konsekvent uppföljning
  • 360 grader bedömning av patientens/klientens tillstånd

Vi erbjuder modern Integrative Psychiatry som är en vetenskapligt baserad psykofarmakologisk och terapeutiskt behandlingsmetod för behandling av psykisk ohälsa. Vårt tillvägagångssätt är innovativt och integrerat, och vi tar itu med de mångfacetterade och komplexa biokemiska, såväl som psykosociala problem som bidrar till dagens psykiatriska symptom. Vi är specialiserade på att diagnostisera psykiatriska problem och utveckla ett behandlingsprogram för att möta våra patienters individuella behov och mål. Vi behandlar alla psykiatriska sjukdomar inklusive depression, bipolär sjukdom och andra humörstörningar. Vi behandlar ångest, panikångest, sömnlöshet och psykotiska besvär. Vi behandlar Attention Deficit Disorder (Adult ADD/ADHD), PTSD och personlighetsstörningar.