Våra tjänster                               Se även ----->

Psykiatri

Är livets motgångar svårhanterliga?
Har Du kontinuerliga koncentrationssvårigheter?
Har Du sömnsvårigheter?
Har din arbetsförmåga sjunkit?
Känner Du dig ständigt irriterad?
Du är i behov av professionellt hjälp!
Pavital erbjuder lämplig hjälp och stöd för Dig.
 
Vi utför bedömning och behandling av följande psykiska besvär:

 • Depression
 • Ångest, Panikångest
 • Tvång
 • Sömnsvårigheter
 • Fobier
 • Bipolär sjukdom
 • Neuropsykiatriska svårigheter (ADHD, Asperger, Autism)
 • Psykoser och schizofreni
 • PTSD
 • Psykologi och terapier


Inom psykologi erbjuder vi följande tjänster:

Psykoterapi

 • Vi utgår ifrån ett integrativ synsätt och erbjuder den lämpade psykoterapi formen efter bedömning.
 • Individuell coachning
 • Neuropsykiatrisk utredning och bedömning
 • Föräldracoachning - och utbildning
 • Kognitiv bedömning
 • Bedömning och behandling av barn och ungdomars beteendesvårigheter
 • Konsultation och rådgivning
 • Hantering av livskriser
 • Konsultation inför äktenskap och separation
 • Arbetsrelaterads problem
 • Arbetslöshet och dess konsekvenser
 • Konsultation inför stora livsprojekt
 • Konflikt mellan par/familj
   

www.dreftekhari.com

Barn och ungdom

Vuxna

Äldre