بزرگسالان
ــــــــــــــــــــــــــ

افسردگی

 

خستگی مزمن
اختلال خواب
وسواس
اضطراب عمومی
اختلال حافظه - مشکل تمرکز حواس
دردها ی جسمی ناشی از فشار روحی
بیماری بی پولار یا مانو دپرسیو
تست شخصیت و تشخیص مشکلات شخصیتی
تنظیم روابط خانواده در مواردی که ارتباط و گفتگو بین یک زوج و با فرزندان با مشکل مواجه می شود
مشکل در روابط جنسی و همخوابی
شکاکیت و افکار منفی در مورد دیگران و در محیط زندگی
رفتاردرمانی بعد از ترک اعتیاد
پیشگیری از اعتیاد مجدد