Sårbarhet och stress och suicidala ungdomar

Ungdomar som utför självmordsförsök eller begår självmord uppvisar ofta en tydlig sårbarhet Och mottaglighet för stress. Detta kan förklaras både utifrån medfödda genetiska egenskaper hos individen och utifrån förvärvade egenskaper, vilka har sin grund i negativa upplevelser och svåra livsomständigheter. Dessa faktorer - i kombination med stress - spelar en stor roll i den suicidala processens utveckling, ända från fosterstadiet och upp i vuxen ålder.
Suicidala beteenden har visat sig vara vanligare i vissa familjer och när speciella omständigheter råder.
Självmordsnära ungdomar har i högre grad varit utsatta för känslomässiga trauman och vuxnas konflikter än både deprimerade ungdomar och ungdomar i allmänhet.
Även andra svåra livshändelser såsom mobbning, våld och incest är vanligare hos denna grupp.
Kronisk psykisk ohälsa och våld inom familjen har stor betydelse för såväl den egna motståndskraften som för förmågan att hantera påfrestningar senare i livet.

کار با نوجوانان

مستلزم شکیبائی، زمان و تکنیک است.
جوانان دنیای خاص خود، سیستم فکری بسیار متفاوت و احساسات و عواطف ناپایدار دارند. بسیاری از رفتار ناهنجارنوجوانان که موجب آزردگی و استیصال والدین می شود، محصول گرایش ها و امواج مد، تبلیغات رسانه ای و فشارهای گروهی است که در آن، نوجان تحت تأثیر فضای حاکم بر جمع دوستان ناگزیر است با "ساز" آنان برقصد و "همرنگ جماعت" باشد.
اگر چنین نباشد نوجوان یا طرد می شود و تنها می ماند ویا مورد آزار کلامی قرار گرفته و از درون در هم می ریزد. علاه بر امواج اجتماعی و تبلیغات شدید رسانه ای و گرایشات جاری در جامعه، بحران ها ، بیماری های جسمی و درگیری های خانوادگی هم موجب بی قراری، بی حوصلگی احتلالات خواب، افسردکی و کاهش میل به زندگی در جوانان و نوجوانان می شود

 

کودکان و نوجوانان


تشخیص و بررسی بیماری های -
 آوتیسم -
 آی دی اچ دی یا پرفعالی -
 عقب ماندگی ذهنی -
 تست هوش -
 اختلال  خواب و تغذیه -
 نا هنجاری های رفتاری -

سایر بیماری های معول در روانپزشکی از قبیل
افسردگی
اضطراب