Våra tjänster                                           --> se även www.dreftekhari.com

Psykiatri

Är livets motgångar svårhanterliga?
Har Du kontinuerliga koncentrationssvårigheter?
Har Du sömnsvårigheter?
Har din arbetsförmåga sjunkit?
Känner Du dig ständigt irriterad?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Du är i behov av professionellt hjälp! Pavital är en lämplig hjälp och stöd för Dig.
 

Vi utför bedömning och behandling av följande psykiska besvär:
 • Depression
 • Ångest, Panikångest
 • Tvång
 • Sömnsvårigheter
 • Fobier
 • Bipolär sjukdom
 • Neuropsykiatriska svårigheter (ADHD, Asperger, Autism)
 • Psykoser och schizofreni
 • PTSD

Psykologi och terapier

Inom psykologi erbjuder vi följande tjänster:

Psykoterapi

Vi utgår ifrån ett integrativ synsätt och erbjuder den lämpade psykoterapi formen efter bedömning.

 • Individuell coachning
 • Neuropsykiatrisk utredning och bedömning
 • Föräldracoachning - och utbildning
 • Kognitiv bedömning
 • Bedömning och behandling av barn och ungdomars beteendesvårigheter
 • Konsultation och rådgivning
 • Hantering av livskriser
 • Konsultation inför äktenskap och separation
 • Arbetsrelaterads problem
 • Arbetslöshet och dess konsekvenser
 • Konsultation inför stora livsprojekt
 • Konflikt mellan par/familj

Våra arbetsmetoder

Psykiska besvär ger upphov till stora lidande för individen, familjen och samhället. Resultatet av en lyckad behandling bör mätas på alla dessa nivåer. Vår viktigaste mål är att:

 • Erbjuda högkvalitativa tjänster
 • Göra noggranna bedömningar
 • Ge effektiv behandling
 • Erbjuda utbildning till klienter och patienter
 • Förebygga återfal
 • lHöja livskvaliteten för individen