Rekretering av läkare och sjukskötersokor inom psykiatri

Pavital Health Center har rekryterats läkare och sjuksköterskor inom området psykiatri sedan 2014. Vi lägger mycket vikt vid komptens när det gäller specialister inom detta område.
Selection av läkare och deras kompetens görs best om en läkare rekryetar dem.
Specialistläkare Massoud Eftekhari, vd för pavital, som själv är klinikst verksam och med lång erfarenhet inom detta fält har goda kunskaper att bemöta ert behov med högt kompetneta läkare.

Viktig vid beställning av läkare:

1- Kort verksamhetsbeskrivning
2- Ansvarsram för aktuell läkare
3- Förväntningar
4- Var proaktiv. Beställ i god tid!

 

  • För oss är det bara resultatet som räknas.
  • Vi garnaterar nöjda kunder.