Bra vård betyder hög livskvalite för klienten. Vården är bra när klienten är nöjd med resultatet, vilket i sin tur kräver rätt diagnos, rätt behandling och varaktig förbättring.

Vår arbetsfilosofi

  • Noggrann sjukdomshistoria
  • Bra bemötandend
     
  • Patientens delaktighet i vårdplanen
  • Konsekvens och evidensvaserad vård
  • Bra uppföljning
  • 360 grader bedömning av patientens/klientens tillstånd

För utbildning, coaching, krishantering, PTSD och vuxen psykiatri se :
 

www.dreftekhari.com
 

För klinisk psykologi , utredning, familjerådgivning, se:
 

      www.jilaeftekhari.com
 

Jila Eftekhari vår medarbetare på Pavital Health Center har lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar samt vuxna.